Vad är det för skillnad på Home Motion och hemautomation?

Med Somfys Home Motion kommer begreppet “hemautomation” att bli synonymt med tillförlitlighet och användarvänlighet. Det kan gälla en enda motordriven grind till fjärrstyrning av alla dörrar och fönster i huset. Tack vare lanseringen av Somfys radioteknik och utvecklingen av io-homecontrol®,i nära samarbete med andra ledande tillverkare av hemutrustning, behövs det inte längre någon kabeldragning för att automatisera hemmen.
Det betyder att en automatiserad installation när som helst kan uppgraderas utan dyra byggkostnader eller fullständiga ombyggnader. Hemautomation har blivit enklare och mångsidigare.
Med Somfy kan du vara säker på att din “investering i hemautomation” kommer att ge din fastighet ett avsevärt mervärde under lång tid. Vare sig det handlar om bara en garageport eller hela huset, från värmesystemet till takfönstren.

Vad är “Home Motion”?

Somfy Home Motion erbjuder lösningar för att koordinera alla motorer, manöverenheter och automatiska system som styr öppningarna i hemmet. Motorerna driver de rulljalusier, sol- och insynsskydd, grindar eller garageportar som de har konstruerats för. Genom radiokommunikation med motorerna kan manöverenheterna styra alla dessa utrustningar. De automatiska systemen används för att programmera rörelser vid olika tidpunkter på dagen eller för att reagera på olika väderförhållanden.

Går det att motorisera en befintlig markis?

Ja, det låter sig göras i de flesta fall, förutsatt att den invändiga diametern på röret är minst 70 mm. Motorn behöver nätspänning på 230 V AC, som din godkända installatör kan lokalisera. En handhållen fjärrkontroll och/eller en batteridriven väggströmställare kan användas för att styra motorn, utan att störa din inomhusmiljö.

Varför ska jag motorisera min markis på uteplatsen?

Genom att motorisera markisen på din uteplats och automatisera den får du en större yta där du kan umgås med familj och vänner. Med ett enda klick på fjärrkontrollen väljer du mellan solsken och skugga utan att resa dig från vilstolen – säg hej då till markisveven. Med hjälp av vädersensorer kan markisen fällas ut om solen börjar lysa eller dras in om det börjar blåsa. När de skyddas mot dåligt väder och manövreras jämnt och smidigt kommer mekanismen och tyget att hålla längre. När mörkret faller kan du använda din fjärrkontroll för att tända ljuset på uteplatsen och i trädgården. Du kan till och med starta en värmare som monterats i markissystemet.

Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?

I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Så ser den konventionella lösningen ut när det gäller hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid dörrarna till uteplatsen, om det gäller en motordriven markis).

I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det finns inga elkablar mellan motorn och manöverenheten. Styrningen är mobil och du kan manövrera uteplatsens markis inom en radie på upp till 20 meter, till och med genom en vägg. Installationen går också snabbare och du slipper få dina väggar skadade. Så ser den eleganta, enkla lösningen ut för automatisering i hemmet. OBS! Ett kabelstyrt system kan alltid uppgraderas till ett radiostyrt med Somfys hjälp.

Det går inte att koppla ifrån solfunktionen genom att trycka på den undre knappen på fjärrkontrollen. Vad ska jag göra?

Du måste hålla knappen intryckt i mer än 2 sekunder. Därefter kommer den röda indikeringen att växla från vind/sol-läget till enbart vindläget. Du växlar tillbaka genom att göra på samma sätt en gång till.

Vilka typer av invändiga sol- och insynsskydd kan vara motordrivna?

De flesta typer av solskydd kan vara motordrivna: rullgardiner, veckgardiner, ballonggardiner, persienner med aluminium- eller trälameller och förstås dina fördragsgardiner. Ännu bättre är att alla kan manövreras med bara en fjärrkontroll, om du skulle vilja det.

Varför ska jag välja att använda motordrivna gardiner?

Det finns stora fördelar med motordrivna gardiner.
Motordrivningen innebär att gardinerna manövreras jämnt och smidigt varje gång. Och det betyder i sin tur att de kommer att fortsätta se snygga ut under längre tid.
Du kan öppna och stänga dem när som helst genom att bara trycka på en knapp på din behändigt placerade väggströmställare eller på den mobila fjärrkontrollen.
Du kan öppna dem delvis på morgonen för att släppa in lite ljus, utan att gå upp ur sängen. Stäng dem delvis för att undvika blänk på TV- eller datorskärmen, utan att resa dig ur stolen, eller stäng dem när som helst på dagen för skydda mot insyn. Det hela är mycket enkelt och det är du som har full kontroll.
När dina gardiner styrs av en timer kan de stängas när det blir mörkt på vintern, innan du ens kommer hem från jobbet, så att du behåller värmen inomhus och sparar energi.Gardiner som styrs av en timer ger intryck av att det är någon hemma, även när du är på jobbresa eller har åkt på semester. Det ökar säkerheten och ger dig sinnesro.

Vad finns det för anledning att använda motordrivna solskydd inomhus?

Det finns stora fördelar med motordrivna solskydd.
Motordrivningen innebär att solskydden manövreras jämnt och smidigt varje gång. Och det betyder i sin tur att de kommer att fortsätta se snygga ut under längre tid.
Du kan öppna och stänga dem när som helst genom att bara trycka på en knapp på din behändigt placerade väggströmställare eller på den mobila fjärrkontrollen.
Du kan öppna dem delvis på morgonen för att släppa in lite ljus, utan att gå upp ur sängen. Stäng dem delvis för att undvika blänk på TV- eller datorskärmen, utan att resa dig ur stolen, eller stäng dem när som helst på dagen för skydda mot insyn. Det hela är mycket enkelt och det är du som har full kontroll.
När dina sol- och insynsskydd styrs av en timer kan de stängas när det blir mörkt på vintern, innan du ens kommer hem från jobbet, så att du behåller värmen inomhus och sparar energi.
Sol- och insynsskydd som styrs av en timer ger intryck av att det är någon hemma, även när du är på jobbresa eller har åkt på semester. Det ökar säkerheten och ger dig sinnesro.

Skulle jag behöva motorisera allting samtidigt med RTS?

Nej. Du kan exempelvis uppgradera din grind nu och dina sol- och insynsskydd senare. Allting kan göras mycket enkelt, efterhand som behovet förändras: du kan uppgradera din installation eller lägga till en applikation eller en ny funktion. Det är en mycket anpassningsbar lösning för automatisering av hemmet.

Jag har en kabelstyrd installation. Kan jag uppgradera den?

Självklart. Allt du behöver göra är att lägga till en RTS-mottagare som centraliserar dina kommandon och sänder dem till motorerna via de befintliga kablarna. Och om du därefter installerar ytterligare en RTS-produkt, behöver ingen kabeldragning göras till manöverenheten.

Kan jag styra mina rulljalusier eller solavskärmningar i grupper?

Ja. Med en enda RTS-fjärrkontroll kan du styra rulljalusier och solavskärmningar gruppvis eller individuellt.

Vad står RTS för?

Det är en förkortning för Radio Technology Somfy®. Det är ett trådlöst system för hemautomation med radioteknik, som omfattar en fjärrkontroll eller ibland en strömställare.

Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?

I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Det är en väl beprövad teknik för hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid ett fönster med ett motordrivet rulljalusi). I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det här kallas ibland “trådlös teknik” eftersom det inte finns några elkablar mellan motorn och manöverenheten.

Styrningen är mobil och du kan manövrera ditt rulljalusi inom en radie på upp till 20 meter. Till och med genom en vägg. Installationen är snabbare och du slipper skada dina väggar. Det är en elegant, enkel lösning för hemautomation. OBS! Ett kabelstyrt system kan alltid uppgraderas till ett radiostyrt med Somfys hjälp.
Med information om RTS.

Kan jag styra alla mina motorförsedda utrustningar med en enda fjärrkontroll?

Självklart, RTS-tekniken är kompatibel med alla Somfyapplikationer. Med en enda fjärrkontroll kan du styra alla motoriserade öppningar på huset, från rulljalusierna till garageporten.