Fasadpersienner

Fasadpersiennen President ger ett effektivt skydd mot solinstrålning – lamellerna som är 80 mm breda avskärmar upp till 92 % av solvärmen. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat i till exempel kontor, sjukhus och skolor. Fasadpersiennerna är byggda i ett mer kraftigt material för att stå emot väder och vind.